Harmonogram

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 09.55 - 10.40
4. hodina 10.50 - 11.35
5. hodina 11.45 - 12.30
6. hodina 12.40 - 13.25
7. hodina 13.35 - 14.20
8. hodina 14.30 - 15.15

Projekt za podpory města

 

Základní škola Kladno, Amálská 2511 byla slavnostně otevřena jako II. měšťanská chlapecká škola v Kladně 4. září 1931.

V nynější době je škola součástí výchovně - vzdělávací soustavy. V právních vztazích vystupuje od 01.01.1995 svým jménem a má právní odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Do sítě škol byla zařazena dne 27.03.1996.

Základní škola poskytuje základní vzdělání: zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. poskytuje mravní, estetickou, rodinnou, tělesnou, pracovní, polytechnickou a ekologickou výchovu žáků.

Byla zařazena do skupiny škol se specializací – rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů. Každoročně je na 2. stupni otevřena jedna třída s tímto zaměřením. Absolventi těchto tříd patří nejen mezi nejlepší žáky naší školy, ale též gymnázií a středních škol. V současné době navštěvuje školu 528 žáků.

Škola má 18 tříd v 9 ročnících. Vyučuje zde 37 pedagogů, včetně vychovatelek školní družiny. Do té je zapsáno 175 žáků rozdělených do 6 oddělení. Chod školy zabezpečuje 13 provozních zaměstnanců. Škola má vlastní školní jídelnu, kde se stravuje cca 450 strávníků včetně dospělých. Škola se může pochlubit dvěma počítačovými učebnami, z nichž každá je využívána nejen pro výuku, ale i k mimoškolní činnosti tj. kroužky výpočetní techniky. Je vybavena odbornými učebnami pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu, tělesné výchovy a praktických činností. Součástí školy je školní klub do jehož činnosti je zapojeno 190 žáků.  

Název

Základní škola Kladno
Amálská 2511
272 01 Kladno

Zřizovatel

Statutární město Kladno
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Libuše Amálie Holá
Zástupkyně ředitelky školy: RNDr. Jaroslava Doleželová

Typ organizace

příspěvková organizace

Zařízení školy

Základní škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna

Kalendář akcí

Svátek

Včera: Roland Dnes: Vít Zítra: Zbyněk

Zřizovatel

Kdo je připojen

Právě přítomno: 147 hostů a žádný člen