Harmonogram

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 09.55 - 10.40
4. hodina 10.50 - 11.35
5. hodina 11.45 - 12.30
6. hodina 12.40 - 13.25
7. hodina 13.35 - 14.20
8. hodina 14.30 - 15.15

Projekt za podpory města

Spolupráce se zřizovatelem Statutárním městem Kladnem je na velmi dobré úrovni a škole jsou pravidelně poskytovány nemalé finanční prostředky.

Ve školním roce 2012/2013 byla na podnět zřizovatele kompletně zrekonstruována všechna sociální zařízení v budově školy včetně umývárny před školní stravovnou.

Zřizovatel se dále podílel 50% finančních nákladů na přestavbě školnického bytu, kde jsme byli nuceni provést celkovou rekonstrukci (vytrhání podlahové krytiny, betonování, nová linolea, elektrorozvody, nová kuchyňská linka, vybavení nábytkem a celková rekonstrukce koupelny a WC včetně instalatérských prací, odpadů, obkladů, sanitárního vybavení apod.), která byla dokončena na počátku školního roku 2014/2015.

Ve stejném období byla dokončena rozsáhlá obnova internetové sítě včetně zakoupení nového serveru a vybavení moderní technologií nejen do učeben, ale též do správních místností, na což nám zřizovatel poskytl částku 300 000,- (125 000,- na pořízení nového serveru a 175 000,- Kč na zakoupení tabletů pro výuku).

V neposlední řadě jsme obdrželi dotaci ve výši 100 000,- Kč na zkvalitnění zabezpečení budovy. Tyto prostředky jme využili na instalaci kamerového systému do části budovy a na vstupy do budovy – 1. fáze.

V závěru školního roku 2015/2016 a v průběhu hlavních školních prázdnin 2016 zajistil zřizovatel nátěr dveří jednotlivých místností v přízemí a 1. patře budovy školy. Dokončeno ve školním roce 2016/2017 a následně provedena výměna kování na všech dveřích interiéru budovy.

Dále zajistil zřizovatel rekonstrukci školní stravovny, včetně výměny podlahové krytiny, a to z PVC na dlažbu. Zároveň byla provedena izolace vlhkých stěn této suterénní místnosti a vyštukování i vymalování. Mimo této rozsáhlé rekonstrukce zařídil zřizovatel výměnu podlahových krytin ještě ve dvou dalších učebnách, a to včetně rozebrání stávající ztrouchnivělé parketové podlahy a pokládky nového povrchu z USB desek.

Byla dokončena výměna parapetů, říms a svodů na vnější straně budovy a provizorně opraveno opadávající zdivo na jedné části budovy. Nad vchodem do tělocvičny byla provedena oprava fasády. V průběhu roku 2018 byly opraveny protékající okapy a provedeno zajištění vytrhaných hromosvodů na budově školy.

V období hlavních prázdnin 2017 dokončena rekonstrukce školní jídelny s tím, že byla opravena a obložena stěna za výdejem polévky a nápojů, na což navázala v průběhu hlavních prázdnin v roce 2018 výměna dlažby v prostorách školní kuchyně. V roce 2019 byla kompletně vyměněna vzduchotechnika ve školní kuchyni včetně funkčních ovládacích prvků.

Na jaře roku 2012, došlo k úspěšné realizaci školního pozemku, kdy zřizovatel nechal vystavět dvě velmi krásná hřiště s umělou trávou vybavená brankami, stojany na košíkovou, volejbal, nohejbal aj. V nevyužívaném prostoru za budovou školy, pod okny tělocvičny, bylo vybudováno velmi pěkné a účelné doskočiště pro skok daleký, včetně rozběhové dráhy s umělým povrchem.

Kalendář akcí

Zřizovatel

Kdo je připojen

Právě přítomno: 70 hostů a žádný člen