Školní jídelna - Školní jídelna

V důsledku neustálého růstu cen potravin se od 1. 9.2016 zvyšují ceny obědů a to o 1,- Kč/den u každé kategorie.
V tabulce jsou již nové - navýšené ceny.
Na základě vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy a žáci se dělí do kategorií ne dle tříd, ale podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce:

Kategorie

I. 6 – 10 let 23,00,- Kč
II. 11 – 14 let 25,00,- Kč
III. 15 a více let 27,00,- Kč
© Základní škola Kladno - Amálská 2005 Všechna práva vyhrazena | design Jan Tomek 2005