Naše škola - Dotace a příspěvky

ROK 2009


Komise RM - fond primátora

Finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč - pěvecký sbor Amálky.  

Komise RM - pro výchovu, vzdělávání a osvětu

Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč - slavnostní "Vyřazení deváťáků".
 

ROK 2010


Komise RM - pro výchovu, vzdělávání a osvětu

Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč - slavnostní "Vyřazení deváťáků". 

Komise RM - pro životní prostředí

Finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč - náklady na nákup skleníku.

 

ROK 2011
 

Komise RM - fond primátora

Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč - pěvecký sbor Amálky.   

Finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč - 80výročí založení školy.
 

Komise RM - pro výchovu, vzdělávání a osvětu

Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč - činnost sportovního kroužku.   

Finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč - hudební a keramické kroužky.
   

Komise RM - pro životní prostředí

Finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč - venkovní učebna. 

 

ROK 2012


Komise RM - fond primátora

Finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč - pěvecký sbor Amálky. 

Komise RM - pro životní prostředí

Finanční příspěvek ve výši 19 000,- Kč - dokončení venkovního zastřešení, osázení pozemku.

Komise RM - pro výchovu, vzdělávání a osvětu 

Finanční příspěvek ve výši 17 000,- Kč - náklady na vybavení zájmových kroužků.


ROK 2013


Komise RM - fond primátora

Finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč - bicí souprava pro pěvecký sbor. 

 


ROK 2015

Komise RM

Finanční příspěvek ve výši 100 000,- Kč - zlepšení zabezpečení budovy školy. 

 


ROK 2016

Komise RM

Finanční příspěvek ve výši 19 000,- Kč - nákup sportovních potřeb. 

 

© Základní škola Kladno - Amálská 2005 Všechna práva vyhrazena | design Jan Tomek 2005