Naše škola - Složení

Složení školské rady

 

Zástupci Magistrátu města Kladna

Vojtěch Volf, MBA - člen zastupitelstva města
Kontakt: mailto:vojtechvolf@volny.cz
Mgr. Anna Hrudková - OSVČ - právník 
Kontakt: mailto:anna@hrudka.cz


Zástupci pedagogických pracovníků

RNDr. Jaroslava Doleželová - zástupkyně ředitelky školy
Kontakt: kladno1zs@volny.cz
Mgr. Jiří Bachura - učitel
Kontakt: jiri.bachura@zskladno-amalska.cz


Zástupci rodičů a zákonných zástupců

Ing. Libuše Boušková - projektantka, ARIPROS
Kontakt: libuse.bouskova@seznam.cz

Mgr. Miroslav Vacek - ředitel - jednatel, Tepo Kladno, s.r.o.
Kontakt: miroslav.vacek@mestokladno.cz

 

© Základní škola Kladno - Amálská 2005 Všechna práva vyhrazena | design Jan Tomek 2005