Naše škola - Platba za ŠD

Neinvestiční náklady se hradí formou plateb na účet školy - 2185730227/0100.
Každému žákovi bude přidělen variabilní symbol, který použijete při platbě. Úhradu proveďte, až budete znát variabilní symbol svého dítěte, tedy po 15.9. 2018.


Lze zaplatit i na celý školní rok.

 

 

Od nového školního roku 2017 - 2018 bude platba na neinvestiční náklady školní družiny činit 180 Kč/měsíc, tudíž budou platby hrazeny vždy jednou částkou - 1x nebo 2x ročně - následovně:

720,- Kč (září - prosinec) - uhradit nejpozději do 22.9. 2018 a

1080,- Kč (leden - červen) - uhradit nejpozději do 20.1. 2019 nebo

1800,- Kč na celý školní rok 2018 - 2019 (uhradit nejpozději do 22.9. 2018).

Pokud nebude za žáka zaplacen tento poplatek do daného termínu, může ředitelka školy rozhodnout o případném vyloučení

Kadounová Zuzana,DiS

vedoucí vychovatelka

POZOR!!! Každý žák bude mít v novém školním roce nový variabilní symbol. Platbu proveďte až po zveřejnění těchto symbolů, tzn. po 15.9. 2018.

 

 

© Základní škola Kladno - Amálská 2005 Všechna práva vyhrazena | design Jan Tomek 2005