Harmonogram

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 09.55 - 10.40
4. hodina 10.50 - 11.35
5. hodina 11.45 - 12.30
6. hodina 12.40 - 13.25
7. hodina 13.35 - 14.20
8. hodina 14.30 - 15.15

Projekt za podpory města

2.10. - 6.10. 2023
Nauka o slově - shrnutí - učeb. str. 12, PS str.12
 
Stavba slova - kořen, předpona, přípona
                     předložky x předpony
učeb. str. 13 - 15, PS str. 13 - 15/1 - 3 nahoře
SLOH - popis
ČT - začneme společně číst mimočítankovou četbu - Babička drsňačka
 
Denně číst.
 
25.9. - 27.9. 2023
Nauka o slově - slova nadřazená, podřazená, souřadná
                       slova spisovná a nespisovná
                       slova citově zabarvená
učeb.str. 10 - 12, PS str. 9 - 11
Test - slova mnohoznačná, jednoznačná, synonyma, antonyma, nadřazená, podřazená, souřadná
 
Denně číst.
 
 
18.9. - 22.9. 2023
Nauka o slově - zvuková a psaná podoba, slova jednoznačná a mnohoznačná, slova protikladná a souznačná (synonyma)
učeb. str. 6 - 9, PS str. 6 - 8
Test - diktát
 
Denně číst.
 
 
11.9. - 15.9. 2023
Opakování učiva z nižších ročníků - PS str. 3 - 5
Testík - doplňování chybějících písmen (u-ú-ů, tvrdé - měkké slabiky, párové souhlásky)
 
Denně číst.
 
 

Kalendář akcí

Zřizovatel

Kdo je připojen

Právě přítomno: 37 hostů a žádný člen