Školní jídelna - Čipovací systém

Vážení rodiče,
naše školní jídelna zavedla od 01.09.2005 nový způsob výdeje stravy. V jídelně je instalován nový systém, který nahradí stravenky a výběr jídla předem.

Pro Vás z toho vyplynou následující změny:

 

Odhlašování a přihlašování obědů na aktuální den musí být provedeno do 07.00 hod. a na další dny od 06.00 – 14.15 hod. vždy u vedoucí stravovny (na objednávacím boxu nelze).

Při zakupování obědů nepotřebujete mít čip u sebe, jakmile obědy zaplatíte, jste automaticky přihlášeni na oběd, který je v měsíčním jídelníčku vždy pod č.1. Budete-li si chtít vybrat z jídelníčku, musíte na objednávacím boxu změnit jídlo dle vlastního výběru.

Jídelníček bude sestaven na celý měsíc a některá jídla budeme vařit pouze na omezený počet porcí, a proto Vám doporučujeme zakoupit si obědy včas a hned po zaplacení svůj výběr navolit. V případě, že volíte obědy u čipovací zařízení - vidíte Vaši volbu okamžitě. Při objednání stravy přes internet je však třeba si zvolené obědy druhý den překontolovat, jelikož na internetu není vidět, že limit porcí je u některých jídel již vyčerpán.

Prodej stravenek na následující měsíc bude probíhat vždy poslední 3 pracovní dny předchozího měsíce dle rozpisu hodin předprodeje.

V průběhu daného měsíce můžete změnit výběr obědů, ale pouze 2 dny předem (např. v pondělí do 08.00 hod můžete změnit objednávku na středu a další dny).

Na požádání jsme ochotni Vám okamžitě sdělit, kdy Vaše dítě objednanou a zaplacenou stravu neodebralo. Budete tak mít trvalý přehled o tom, zda si Vaše dítě obědy přihlašuje a hlavně zda je také pak odebírá.

V měsíci červnu a prosinci se objednávání a odhlašování obědů uzavře vždy dva dny před zahájením hlavních a vánočních prázdnin z důvodu vynulování nákladů a výdajů pro spotřebu potravin.

© Základní škola Kladno - Amálská 2005 Všechna práva vyhrazena | design Jan Tomek 2005