Naše škola - Plán PR, TS a ŘV

 

P E D A G O G I C K É   R A D Y

2016 - 2017

1. PR                                      25. 08. a 31. 08. 2016                     08.00 hod.

2. PR                                      09. 11. 2016                                   14.00 hod.

3. PR                                      25. 01. 2017                                   14.00 hod.

4. PR                                      19. 04. 2017                                   14.00 hod.

5. PR                                      21. 06. 2017                                   14.00 hod.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

TS 1. ročník                             01. 09. 2016                                  07.55 hod.

1. TS                                       07. 09. 2016                                 17.00 - 19.00 hod.

2. TS                                       09. 11. 2016                                 17.00 - 19.00 hod.

3. TS                                       11. 01. 2017                                 17.00 - 19.00 hod.

4. TS                                       19. 04. 2017                                 17.00 - 19.00 hod.

Třídní schůzky na závěr školního roku 2016/2017 se nekonají.

Ve 4. čtvrtletí si budou v případě nutnosti zvát vyučující rodiče ke konzultacím osobně.

Výše uvedené termíny TS a konzultací jsou závazné pro všechny třídy. Je ovšem možné jejich počet zvýšit dle potřeb a rozhodnutí třídních učitelů a ředitelky školy. Změny termínů vyhrazeny.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 11. 01. 2017 od 14.00 hodin do 17.00 hodin (před třídními schůzkami).

 


Ředitelská volna 

Ve dnech 29. a 30. září 2016 - z vážných provozních důvodů.
18. listopadu 2016 - z vážných provozních důvodů

 

© Základní škola Kladno - Amálská 2005 Všechna práva vyhrazena | design Jan Tomek 2005