Naše škola - Plán PR, TS a ŘV

 

P E D A G O G I C K É   R A D Y

2017 - 2018

1. PR                                      28. 08. a 30. 08. 2017                     08.00 hod.

2. PR                                      22. 11. 2017                                   14.00 hod.

3. PR                                      24. 01. 2018                                   14.00 hod.

4. PR                                      18. 04. 2018                                   14.00 hod.

5. PR                                      20. 06. 2018                                   14.00 hod.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

TS 1. ročník                             04. 09. 2017                                  07.55 hod.

1. TS                                       06. 09. 2017                                 17.00 - 19.00 hod.

2. TS                                       22. 11. 2017                                 17.00 - 19.00 hod.

3. TS                                       10. 01. 2018                                 17.00 - 19.00 hod.

4. TS                                       18. 04. 2018                                 17.00 - 19.00 hod.

Třídní schůzky na závěr školního roku 2017/2018 se nekonají.

Ve 4. čtvrtletí si budou v případě nutnosti zvát vyučující rodiče ke konzultacím osobně.

Výše uvedené termíny TS a konzultací jsou závazné pro všechny třídy. Je ovšem možné jejich počet zvýšit dle potřeb a rozhodnutí třídních učitelů a ředitelky školy. Změny termínů vyhrazeny.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 14. 03. 2018 od 14.00 hodin do 18.00 hodin.

 

Ředitelská volna - předpoklad

29. září 2017
 30. dubna 2018
7. května 2018
Vždy z vážných provozních či organizačních důvodů.

 

© Základní škola Kladno - Amálská 2005 Všechna práva vyhrazena | design Jan Tomek 2005