Naše škola - Volby do ŠR

Volba Školské rady

Dle zákona č. 561/2004 Sb., je funkční období stávající Školské rady tříleté, končí dne 31.12.2014.


Volby do Školské rady

09. 09. 2014 Vaše dítě obdrželo Oznámení o konání voleb do Školské rady naší školy. Žádáme Vás tímto o vyplnění návratky.

Termín a místo konání voleb do Školské rady

Volby do školské rady se uskuteční dne 19. 11. 2014  od 16.30 - 19.00 hodin (před a v průběhu třídních schůzek) v budově školy.Složení volební komise

 

RNDr. Doleželová Jaroslava Zástupkyně ředitelky ZŠ Kladno Amálská
PhDr. Bůžek Lukáš Učitel ZŠ Kladno Amálská
Bc. Zvelebilová Rosana Vedoucí vychovatelka ŠD ZŠ Kladno Amálská

 


Kandidátní listina s počty hlasů dosažených při volbách do Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.


MUDr. Zlatohlavý Jan Lékař, Oblastní nemocnice Kladno - 160
Mgr. Vacek Miroslav Ředitel - jednatel, TEPO Kladno - 102
Trantinová Dagmar Nezaměstnaná, ÚP Kladno - 22
Mgr. Jurková Marcela Redaktorka- editorka, Hospodářské noviny - 39
Mgr. Dolníková Lenka Psycholog, PPP Kladno - 56
Romanová Iveta MD - 15


Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů jsou nominováni na místa členů Školské rady z  řad zástupců rodičovské veřejnosti na období let 2015-2017.

© Základní škola Kladno - Amálská 2005 Všechna práva vyhrazena | design Jan Tomek 2005