Naše škola - Výuka

Bez svolení vedení školy je jakékoli kopírování či další šíření zde vystavených fotografií VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO!

Zpět na přehled galerií

Projektový den - Karel IV.

6. dubna 2016 zorganizovala Základní škola Kladno Amálská, z provozních důvodů trochu předčasně, projektový den věnovaný oslavám 700. výročí narození Karla IV. Příprava byla dlouhodobější a děti se jí věnovaly s elánem sobě vlastním.
Tematická výzdoba nástěnek, domácí i školní výroba středověkých oděvů a rekvizit, to vše vyžadovalo nemálo úsilí a času.
Den D je tady. Škola je vyzdobena a děti ráno vstupují do „středověkého hradu“. Proti nim v „trůnním sálu“ sedí na trůnech císař a císařovna chráněna dvěma zbrojnoši, okolo jsou princezny, dvorní dámy, pážata, dokonce i kat.
Úderem osmé se rozbíhá projektový den. Děti se střídají na několika pracovištích. V tělocvičně školy známá didaktickodivadelní skupina Faber oceněná záštitou české komise pro UNESCO rozehrává svoje divadelní představení, na školním hřišti si děti vyzkoušejí střelbu z luku díky Spolku evropských bojových umění S.E.B.U Kladno, v učebnách školy probíhá vzdělávací prezentace o Karlu IV. A jeho době, což následně vrcholí vzájemným soutěžením – historickým kvízem.
Celá akce se vydařila a děti se vracely domů plny dojmů, zážitků i získaných znalostí a zkušeností.

© Základní škola Kladno - Amálská 2005 Všechna práva vyhrazena | design Jan Tomek 2005