Naše škola - Soutěže a olympiády

Bez svolení vedení školy je jakékoli kopírování či další šíření zde vystavených fotografií VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO!

Zpět na přehled galerií

7.A A PROJEKT VEOLIA „LOSOS LUKÁŠ“

Naše škola pracuje na projektech, vyhlašovaných společností Veolia již řadu let. Jsou skvěle vymyšlené a jejich témata vždy zapadají do výuky na ZŠ (zejména oblast chemie, ekologie,..).
V loňském roce byl na podzim vyhlášen projekt „Losos Lukáš“. Losos Lukáš, který putuje z české říčky Kamenice až k moři jeho přátelé, které cestou potká a příběhy, které cestou prožije a to vše bylo nutno zpracovat podle přísně zadaných pravidel. Výstupem měl být komiks a to maximálně na 2 čtvrtkách formátu A3.
Bylo to téma, na kterém jsem mohla pracovat se svou třídou v rámci hodin přírodopisu a přírodovědného praktika a navíc perfektně zapadal do právě probíraného učiva – ryby.

Když jsme se s projektem a požadavky na jeho zpracování blíže seznámili, začala „mela“.
Každý měl spoustu nápadů, scénářů a myšlenek a každý je chtěl zrealizovat.
Po dlouhých debatách jsme nakonec ve třídě stanovili „řídící tým“, který měl celou akci řídit, sbírat náměty a pak společně s celou třídou rozhodnout, jak výstup bude vypadat.
Musím podotknout, že třída pracovala opravdu výborně a že mnohé profesionální týmy by jim mohly závidět :-))
Nejprve se rozdělily kompetence – resp. vznikly skupiny „vymýšlečů příběhů“, „pisatelů textů“, „ designerů“ a „výtvarníků“. Všichni několik týdnů pracovali, navrhovali, vybírali a schvalovali, kreslili, stříhali a lepili, až nakonec vzniklo v podstatě „umělecké dílo“.
Musím říct, že projekt Losos Lukáš nejen pomohl dětem poznat velice zábavnou a hravou formou život lososů, ale pomohl i mě poznat svou třídu při týmové práci tak, jak to při běžné výuce není možné. Vzhledem k tomu, že jsem se do projektu zapojovala jen opravdu minimálně a to spíš nějakou „technickou radou“, nesmírně jsem oceňovala dílo, které nakonec vzniklo. Nejen, že děti dodržely všechny požadované podmínky, ale navíc přidaly opravdu vtipný příběh a krásně ho zpracovaly ve formě koláže za použití různých materiálů.
Naše třída nakonec zvítězila v regionálním kole a měli jsme z toho opravdu velikou radost.
A to ještě nebylo všechno!!! Právě dnes, 31.1.2012, přišly výsledky z celostátního kola a TŘÍDA 7. A OBSADILA FANTASTICKÉ 2. MÍSTO!!!! Vzhledem k obrovské konkurenci a množství přihlášených prací si tohoto „vítězství“ nesmírně vážíme.
Děkujeme Veolii za možnost na tomto projektu pracovat a doufáme, že i nadále bude vyhlašovat stejně zábavně-naučné projekty, kterých se rozhodně znovu rádi zúčastníme. Těšíme se na úžasné ceny a DĚKUJEME!!!
Výsledky soutěže včetně zaslaných prací můžete vidět na www.losos-lukas.cz, náš výstup pak i zde.
Gratulujeme i třídě 7. B, která se pod vedením p. učitelky Ondřejky Hynkové, soutěže s námi zúčastnila a i když do celostátního kola nepostoupila, její práce byly také skvělé.
Za třídu 7.A třídní učitelka Šárka Piedová.

© Základní škola Kladno - Amálská 2005 Všechna práva vyhrazena | design Jan Tomek 2005